Przypominamy, że od 1 czerwca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wznowiły bezpośrednią obsługę osób uprawnionych.

Porady są udzielane w godz. 7.30-18.30 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w punktach w budynku przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 41 (siedziba byłego urzędu gminy).

Nakazy i ograniczenia wynikające z epidemii SARS- Cov-2:

  1. osobista, bezpośrednia porada

– na osobistą, bezpośrednią poradę może zapisać się osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, która nie przebywa na kwarantannie i nie mieszka z osobą przebywającą na kwarantannie;

– na terenie budynku urzędu oraz w czasie porady obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa;

  1. porada telefoniczna

– w związku z epidemią udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się również telefonicznie – należy zgłosić wówczas chęć skorzystania z takiej formy udzielenia porady oraz podać nr telefonu kontaktowego.

ZAPISY: telefonicznie pod nr 68 45 64 834 (dni robocze w godz. 7.30-15.00) lub mailowo poprzez adres: pomocprawna@um.zielona-gora.pl

(um) - ŁZ