“Nasza dzielnica Przylep, zalewana jest śmieciami wywożonymi na tereny przy okolicznych lasach i działkach. Bardzo cierpi na tym ekosystem, a my mieszkańcy co chwilę odnajdujemy nowe zanieczyszczenia. Od lodówek, przez książki i dokumenty, po odpady z remontów.  Koniec z tym.” – Radna Dzielnicy Nowe Miasto – Klaudia Baranowska z Przylepu.

“Zadziwia mnie, że tyle wysiłku wkładamy w edukację ekologiczną, a wciąż znajdują się ludzie, dla których nic to nie znaczy. Wstyd. Czy takie środowisko chcą zostawić swoim dzieciom?” – komentuje Radna Dzielnicy Nowe Miasto – Klaudia Baranowska z Przylepu.

Dzielnica Przylep wypowiada wojnę podrzucanym śmieciom. Zamontowano pięć kamer pułapek. Będą one rozmieszczone w różnych miejscach i regularnie przenoszone. Zdjęcia z kamer posłużą do bezwzględnego karania osób zanieczyszczających środowisko.

Wyrzucanie śmieci do lasu jest wykroczeniem z art. 162 Kodeksu wykroczeń zagrożonym mandatem do 500 zł a w szczególnych przypadkach, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu, nawet aresztem lub grzywną do 5000 zł.

Opublikowany przez Klaudię Baranowską Czwartek, 9 kwietnia 2020