Magistrat przystąpił do prac nad trzema miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o okolice elektrociepłowni, Drzonkowa i sołectwa Jany.

A – przystąpienie do zmiany obowiązującego planu miejscowego dla terenów w okolicach elektrociepłowni.

– Ten temat był omawiany podczas ostatniej sesji. Dzięki zamianie gruntów, możliwe będzie wybudowanie tutaj całorocznego lodowiska – tłumaczy Agnieszka Fabiańczyk, szefowa Biura Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w urzędzie miasta.

To bardzo ciekawy projekt. Po zlikwidowaniu instalacji węglowych i składu na opał, Elektrociepłownia Zielona Góra ma dużo wolnego terenu, na którym miasto mogłoby wybudować całoroczne lodowisko. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, do utrzymywania lodowej tafli używane będzie ciepło z EC, które powstaje przy wytwarzaniu prądu.

Terminy: Wnioski do zmiany planu można składać do 7 stycznia 2020 r.

B – przystąpienie do zmiany obowiązującego planu miejscowego dla terenu położonego w Drzonkowie w rejonie ulic: Klonowa, Modrzewiowa i Olimpijska.

– Zmiany dotyczą sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Ma to ułatwić budowę m.in. ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej – wyjaśnia A. Fabiańczyk.

Terminy: Wnioski do zmiany planu można składać do 7 stycznia 2020 r.

C – przystąpienie do zmiany obowiązującego planu miejscowego części sołectwa Jany.

Chodzi o tereny położone na północ od obecnej zabudowy, które mają zachować przeznaczenie rolnicze. Magistrat chce ograniczyć wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Terminy: Wnioski do zmiany planu można składać do 10 stycznia 2020 r.

(tc)