Magistrat wykłada do publicznego wglądu plan dla fragmentu Łężycy.

A – ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. 04 i ul. Łężyca-Różana.

Plan obejmuje zabudowę domów jednorodzinnych po obu stronach drogi. – To już trzecie wyłożenie planu. Chodzi o tereny od strony lotniska. Były propozycje, by budować tam domy, mieszkańcy chcieli pozostawienia lasu. Zaproponowaliśmy polubowne rozwiązanie. Na części terenu pozostanie las a część będzie można zabudować – wyjaśnia Agnieszka Fabiańczyk, szefowa Biura Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w urzędzie miasta.

Terminy: Plan jest wyłożony do 24 stycznia. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W urzędzie, w pokoju 810 odbędzie się też publiczna dyskusja – 15 stycznia, godz. 13.00. Uwagi można składać do 7 lutego 2020 r.

(tc)