Instytut Muzyki należy do grona najstarszych jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego – posiada ponad czterdziestoletnią historię.

Jego istotnym zadaniem jest kształcenie studentów w zakresie muzyki klasycznej i rozrywkowej: wykonawczym (śpiew, gra na instrumentach, dyrygowanie), twórczym (kompozycja, aranżacja), metodycznym (prowadzenie zespołów, nauczanie muzyki), popularyzatorskim (animowanie kultury muzycznej). W Instytucie Muzyki można studiować na dwóch kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I i II stopnia) oraz Jazz i muzyka estradowa (studia I stopnia). Obydwa kierunki posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kadrę Instytutu Muzyki stanowią: 3 osoby z tytułem profesora, 6 osób ze stopniem doktora habilitowanego, 5 osób ze stopniem doktora, 6 osób z tytułem zawodowym magistra.

Wykładowcami Instytutu Muzyki są artyści-muzycy i muzykolodzy. Prowadzą oni ożywioną działalność naukową i artystyczną zarówno na polu muzyki klasycznej, jak i jazzowej i rozrywkowej. Wielu z nich odniosło w swych specjalnościach znaczące sukcesy, uzyskując szereg nagród na międzynarodowych konkursach m.in. na Malcie, we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Belgii i Czechach.

Studenci Instytutu Muzyki biorą udział w licznych wydarzeniach artystycznych organizowanych w Instytucie i poza nim. Swe pasje artystyczne mogą realizować w kołach naukowych (Koło Naukowe JAZZ DO IT, Koło Naukowe Muzyki Chóralnej Instytutu Muzyki). Mogą korzystać z sal ćwiczeniowych, instrumentów, urządzeń multimedialnych, bezpłatnej sieci Wi-Fi, biblioteki muzycznej oraz studia nagrań.

Nasi absolwenci pracują między innymi jako wokaliści, instrumentaliści (m. in. organiści), dyrygenci, kompozytorzy, realizatorzy dźwięku, animatorzy i menadżerowie kultury, instruktorzy, publicyści, prelegenci, nauczyciele. Wśród nich znajdują się także artyści znani z estrady. Prowadzą własne zespoły, zajmują się marketingiem muzycznym, tworzą własną muzykę albo koncertują jako wokaliści, dyrygenci, chórzyści lub instrumentaliści. Wielu z nich współpracuje z Big Bandem Uniwersytetu Zielonogórskiego lub z innymi zespołami. Zakładają również własne formacje jazzowe i rozrywkowe obecne na polskim i zagranicznych rynkach muzycznych. Studia w Instytucie Muzyki są także dobrym przygotowaniem do podjęcia dalszej edukacji w akademiach muzycznych. Taką drogę kształcenia wybrało wielu absolwentów Instytutu, którzy dziś są zawodowymi muzykami. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, zawodowo wykorzystują dodatkowe umiejętności związane z muzyką jazzową, z prowadzeniem zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, z kompozycją, aranżacją i nowoczesnymi technologiami w muzyce.

Instytut Muzyki współpracuje z wieloma instytucjami w regionie i w kraju, m.in. Niemiecko-Polską Orkiestrą Młodzieżową, Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze, Prywatną Szkołą Muzyczną „Yamaha” w Zielonej Górze, MCKiE „Dom Harcerza” w Zielonej Górze, Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury, stowarzyszeniami, Filharmonią Zielonogórską, Lubuskim Teatrem im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Lubuskim Biurem Koncertowym, Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie, Związkiem Kompozytorów Polskich w Warszawie oraz holenderskim studiem muzyki współczesnej Silbersee.

(uz)ŁZ