Do końca listopada wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru między ul. Drzonków-Olimpijska i ul. Drzonków-Słoneczna.

– Jest to już drugie wyłożenie tego dokumentu. Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniego projektu dotyczą głównie korekty układu komunikacyjnego oraz rozmieszczenia terenów usługowych – mówi Agnieszka Fabiańczyk z Biura Urbanistyki i Planowania.

Projekt planu można oglądać na stronach BIP urzędu miasta w zakładce planowanie przestrzenne, wyłożenie do publicznego wglądu.

Z powodu epidemii dyskusja odbędzie się w formie elektronicznej, 18 listopada, w godz. 13.00-15.00. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres: plany@um.zielona-gora.pl w dniach 16 i 17 listopada. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym. Uwagi do projektu planu będą zbierane do 15 grudnia br.

(tc) - łz