Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego prowadzili dzisiaj działania „Pieszy bezpieczny na drodze”, podczas których zwracali szczególną uwagę na sposób zachowanie kierujących samochodami w stosunku do pieszych. W mieście na głównych ciągach komunikacyjnych i w rejonach skrzyżowań, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń z udziałem pieszych ulicach pojawiło się więcej policyjnych patroli, które czuwały nad ich bezpieczeństwem.

W ostatnim czasie doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń na przejściach dla pieszych w Zielonej Górze i Kalsku. Dwa z tych zdarzeń zostały zakwalifikowane jako wypadki drogowe, ponieważ piesi odnieśli poważne obrażenia.  Aby zapobiec potrąceniom pieszych – zarówno kolizjom jak i wypadkom – zielonogórscy policjanci patrolowali ulice miasta i sprawdzali przestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami mechanicznymi. Z policyjnych statystyk wynika, że kierujący samochodami nie zawsze ustępują pierwszeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego jakimi są właśnie piesi.

Policjanci zwracali uwagę na takie wykroczenia jak przekraczanie dozwolonej prędkości, w szczególności przed i na przejściach dla pieszych, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych,  nieustąpienie pierwszeństwa pieszym i inne wykroczenia popełniane w stosunku do tej grupy uczestników ruchu drogowego. Jednakże również piesi muszą liczyć się z konsekwencjami w przypadku popełnienia wykroczeń w ruchu drogowym, np. przechodzenia w miejscach niedozwolonych czy na czerwonym świetle.

Mundurowi zwracali uwagę na parkowanie na chodnikach, w strefach zamieszkania, ponieważ  otrzymują bardzo wiele zgłoszeń o tym, że kierujący blokują przejazdy, wyjazdy, utrudniają lub czasem wręcz uniemożliwiają pieszym poruszanie się. Najwięcej takich zgłoszeń mieszkańcy przekazują Policji za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie internetowo wskazują miejsca, w których kierujący łamią przepisy.

Policjanci byli konsekwentni wobec osób naruszających przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, narażających innych uczestników ruchu. Na pewno jak zwykle surowego traktowania mogli się spodziewać nietrzeźwi kierujący. Mundurowi obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne, wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń.

Patrole ruchu drogowego podczas działań pełnili służbę także w rejonach szkół, gdzie sprawdzali jak względem pieszych zachowują się kierujący. Ujawnione przypadki przekraczania prędkości czy zachowań zagrażających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży spotkały się z konsekwencjami.

Celem takich policyjnych działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

KMP ZG