Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zapraszają w poniedziałek, 21 października, na Dzień Seniora pod hasłem „Zdrowi, bezpieczni, aktywni”.

 

W siedzibie ZUS przy ul. Kupieckiej 65, od 8.00 zaplanowano porady ekspertów ZUS, od 10.00 – porady nt. higieny i zdrowego stylu życia. PZERiI zaprasza do siedziby przy ul. Lisowskiego 3 na seminaria; „ZUS dla seniora” (12.00) „Programy i świadczenia dla seniora” (12.20), „Bezpieczny senior” (12.40), „Jak uniknąć zagrożeń z zawierania umów na odległość i na pokazach” (13.00), od 13.20 do 15.00 porady ekspertów (ZUS, NFZ, policja i rzecznik konsumentów).

(dsp)