Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego, po raz kolejny prowadzą dzisiaj działania kontrolno-prewencyjne „PIESZY”. Szczególną uwagę zwracając na sposób zachowania kierujących samochodami w stosunku do pieszych. Trudne warunki drogowe panujące dzisiaj niestety bardzo utrudniają widoczność – a to może być przyczyną kolizji i potrąceń pieszych.

W 2020 roku na terenie województwa lubuskiego miało miejsce 121 wypadków z udziałem osób pieszych, w wyniku których 18 osób poniosło śmierć, natomiast 103 doznało obrażeń ciała. W 2019 roku odnotowano 146 wypadków drogowych z udziałem pieszych, w wyniku których 15 osób poniosło śmierć a 132 doznało obrażeń ciała. Również w powiecie zielonogórskim w ostatnich tygodniach 2020 roku doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń na przejściach dla pieszych. W niektórych z nich piesi odnieśli poważne obrażenia.

Aby zapobiec potrąceniom pieszych – zarówno kolizjom jak i wypadkom – zielonogórscy policjanci cyklicznie prowadzą działania kontrolno-prewencyjne i sprawdzają przestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami mechanicznymi. Z policyjnych statystyk wynika, że kierujący samochodami nie zawsze ustępują pierwszeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego jakimi są właśnie piesi.

Policjanci szczególnie reagują na takie wykroczenia jak:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,
  • przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy w rejonie przejść dla pieszych,
  • niezatrzymanie przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony wraz
    z sygnałem w kształcie zielonej strzałki do jazdy warunkowej, zwłaszcza
    w sytuacji, gdy na przejściu są piesi.

Jednakże również piesi muszą liczyć się z konsekwencjami w przypadku popełnienia wykroczeń w ruchu drogowym, np. przechodzenia w miejscach niedozwolonych czy na czerwonym świetle.

Mundurowi zwracają również uwagę na parkowanie na chodnikach, w strefach zamieszkania, ponieważ  otrzymują bardzo wiele zgłoszeń o tym, że kierujący blokują przejazdy, wyjazdy, utrudniają lub czasem wręcz uniemożliwiają pieszym poruszanie się. Najwięcej takich zgłoszeń mieszkańcy przekazują Policji za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie internetowo wskazują miejsca, w których kierujący łamią przepisy.

Policjanci są konsekwentni wobec osób naruszających przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, swoim zachowaniem narażających bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Surowego traktowania mogą się spodziewać nietrzeźwi kierujący oraz kierujący przekraczający o 50 km/h dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Mundurowi podczas działań obserwują skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne, wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń.

Celem takich prowadzonych cyklicznie policyjnych działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

kmp zg