Od piątku obowiązuje elektroniczne skierowanie do szpitali i poradni. Zamiast papierowego dokumentu pacjenci będą otrzymywali czterocyfrowy kod. Nie muszą więc dostarczać oryginału skierowania w ciągu 14 dni.

E-skierowanie ma skrócić terminy oczekiwania na wizyty w poradniach.

Ponieważ skierowanie, które zostanie wystawione elektronicznie do momentu zrealizowania wizyty nie pozwoli na ponowne umówienie się do specjalisty z tym samym schorzeniem. Jeżeli chodzi o liczbę wystawianych e-skierowań, nasze województwo było na pierwszym miejscu, ex aequo z województwem warmińsko-mazurskim – Joanna Branicka, lubuski oddział NFZ.

E-skierowanie może mieć postać SMS-a z czterocyfrowym kodem, e-maila lub wydruku informacyjnego. Aby otrzymać je mailowo lub telefonicznie, należy zaznaczyć tę opcję w Internetowym Koncie Pacjenta.

Przy tej okazji chcieliśmy przypomnieć i zachęcić do założenia Internetowego Konta Pacjenta, bowiem e-skierowanie jest kolejnym elementem tej aplikacji. Będzie to kolejna informacja w historii naszego leczenia – Joanna Branicka.

Skierowanie elektroniczne może być wystawione np. na leczenie szpitalne, badanie endoskopowe przewodu pokarmowego i świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Nie uzyskamy go natomiast na rehabilitację, do szpitala psychiatrycznego czy na leczenie w uzdrowisku lub sanatorium. W tych przypadkach skierowanie nadal będzie w formie papierowej.

Papierowy dokument będzie wystawiany również wtedy, gdy lekarz nie ma dostępu do systemu gabinet.gov.pl lub e-zdrowie, np. podczas awarii.

Aleksandra Pietruszewska - Radio Index