Strażaków ochotników łączy bez względu na szerokość geograficzną jaką zamieszkują jeden cel: Pomoc potrzebującym, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Tu nie ma znaczenia czy jest to klęska żywiołowa, czy po prostu pożar, z którym zmagają się niemal na co dzień.

Do Zielonej Góry przyjechała dzisiaj delegacja strażackich druhów z zaprzyjaźnionego z województwem lubuskim francuskiego departamentu Le Lot. Wizytę zainicjował Edward Fedko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, ale też radny województwa lubuskiego. Francuscy strażacy odwiedzając nasze miasto skupią się oczywiście przede wszystkim na wymianie doświadczeń z polskimi kolegami po fachu. W planie pobytu nie zabrakło jednak również oficjalnych spotkań, w tym miedzy innymi z prezydentem Zielonej Góry – Januszem Kubickim.

Wcześniej delegacja strażaków z Le Lot podpisała umowę partnerską dotyczącą współpracy z lubuskimi, “ogniowymi” ochotnikami. Jak podkreślał pułkownik Ives Marcoux, vice szef Centrum Pożarnictwa i Ratownictwa w Le Lot: – Strażaków z Francji i Polski łączą podobieństwa w pracy, ale metody niesienia pomocy bywają inne. Stąd nasza wizyta i chęć wymiany strażackich doświadczeń.

Goście z departamentu Le Lot odwiedzili dzisiaj między innymi remizę ochotników w Jarogniewicach gdzie mogli bliżej zapoznać się z możliwościami i charakterem działania zielonogórskich jednostek.

Foto: Tomasz Misiak.