Policjanci z Komisariatu II Policji prowadzą dochodzenie w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez 33-letniego mężczyznę wobec sąsiadów. Materiał dowodowy zebrany przez policjantów pozwolił prokuratorowi z wystąpieniem do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Wczoraj (21.01) sąd przychylił się do tego wniosku i mężczyzna spędzi trzy miesiące w areszcie.

33-letni zielonogórzanin został zatrzymany w środę (20.01) po tym jak w bloku na jednym z osiedli mieszkaniowych groził swoim sąsiadom podpaleniem drzwi ich mieszkania. Wcześniej wielokrotnie groził tym samym sąsiadom pozbawieniem życia. Mężczyzna zachowywał się agresywnie i te groźby wzbudziły w pokrzywdzonych uzasadnione podejrzenie ich spełnienia.

Po zatrzymaniu 33-latka policjanci przesłuchali świadków i przestępstwo gróźb karalnych z artykułu 190 § 1 kodeksu karnego zostało w znacznym stopniu uprawdopodobnione. Mężczyzna usłyszał wczoraj zarzut popełnienia tego przestępstwa, jednak nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień oraz odmówił podpisania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, protokołu przesłuchania podejrzanego i innych dokumentów procesowych.  W policyjnym areszcie podejrzany zachowywał się tak bardzo agresywnie, że funkcjonariusze zdecydowali o wprowadzeniu specjalnej procedury szczególnego nadzoru nad zatrzymanym.

Jak ustalili policjanci, ten sam mężczyzna był już rok temu zatrzymany za takie samo przestępstwo i kierowanie gróźb karalnych wobec sąsiadów w poprzednim miejscu zamieszkania na Osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze. Wtedy także sąd zadecydował o aresztowaniu agresywnego mężczyzny na 3 miesiące oraz wydany został zakaz zbliżania się i kontaktowania się podejrzanego z pokrzywdzonymi osobami.

Przestępstwo z artykułu 190 § 1 kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2. Ponieważ istnieje uzasadniona obawa, że podejrzany może stwarzać realne zagrożenie dla pokrzywdzonych, zastraszać osoby związane ze sprawą oraz może wpływać na ich zeznania i utrudnić prowadzenie postępowania, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wystąpił do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Wczoraj sąd wydał postanowienie o aresztowaniu 33-latka na 3 miesiące.

kmp zg