Przedstawiamy instrukcję dostępu do systemu rezerwacyjnego w celu umówienia wizyty w Wydziale Komunikacji w Zielonej Górze.

 1. Rezerwacja terminu wizyty w Urzędzie Miasta Zielona Góra za pośrednictwem strony internetowej https://rezerwacja.zielona-gora.pl/ dotyczy wyłącznie Wydziału Komunikacji.
 1. Kto może skorzystać z systemu rezerwacji i jakich spraw dotyczy rezerwacja wizyty:

System rezerwacyjny umożliwia Mieszkańcom Miasta oraz przedsiębiorcom mającym siedzibę w Zielonej Górze usprawnienie obsługi poprzez wybór dogodnych terminów na osobiste załatwienie w siedzibie Wydziału Komunikacji spraw:

1)   rejestracji pojazdu nowego, sprowadzonego lub zakupionego na terytorium RP;

2)   wymiany dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem FZI dla mieszkańców Dzielnicy Nowe Miasto,

3)   odbioru dowodu rejestracyjnego;

4)   pozostałych sprawy z zakresu rejestracji pojazdu (wymiany dokumentów, zmiany, demontażu pojazdu, wpisu: hak, LPG etc.);

5)   praw jazdy (profil kandydata na kierowcę, wymiany, zmiany, odbioru);

6)   zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu.

 1. Jak technicznie zarejestrować termin wizyty w Wydziale Komunikacji:

1)   wymagania techniczne systemu rezerwacji:

 1. a)połączenie z siecią Internet (dostęp do danych komórkowych w przypadku smartfona),
 2. b)przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera serwisów stron www zgodnych ze standardami HTML5, CSS3 i ECMAScript 6;

2)   aby zarezerwować wizytę, należy:

 1. a)wejść na stronę internetową https://rezerwacja.zielona-gora.pl/
 2. b)wybrać właściwą usługę,
 3. c)wybrać termin wizyty,
 4. d)wpisać dane właściciela oraz pełnomocnika, jeśli został ustanowiony
 5. e)wpisać nr rejestracyjny pojazdu lub 5 ostatnich cyfr nr VIN pojazdu (jeśli usługa dotyczy wybranych usług z zakresu rejestracji pojazdu),
 6. f)zatwierdzić powyższe dane przechodząc do zakładki PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA,
 7. g)wpisać dane rezerwującego (w tym wymagany adres e-mail i nr telefonu),
 8. h)zapoznać się i zaakceptować regulamin (instrukcję);
 9. i)wysłać rezerwację.

3)   po wykonaniu czynności z pkt 1 do rejestrującego wizytę, na podany adres email jest wysłane potwierdzenie rezerwacji

 

 1. Ilość rezerwacji, terminy i godziny wizyt:

1)   jedna rezerwacja internetowa upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy; każda kolejna sprawa wymaga ponownej rezerwacji internetowej;

2)   rezerwacji internetowej można dokonywać z maksymalnie 60-dniowym wyprzedzeniem;

3)   terminy wizyt w ramach systemu rezerwacji są związane z godzinami obsługi interesanta w Wydziale Komunikacji:

 1. a)poniedziałek od 7:30 do 16:30,
 2. b)wtorek -od 7:30 do 15:00,
 3. c)środa – piątek od 7:30 do 14:30;

4)   rejestrujący wizytę podczas procesu rezerwacji podaje adres e-mail oraz nr telefonu, które powinny należeć do osoby, której dotyczy wizyta;

5)   umówiony interesant jest kierowany do stanowiska obsługi przez pracownika Wydziału Komunikacji;

6)   osoby, które nie mogą skorzystać z rezerwacji internetowej (z przyczyn technicznych) proszone są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Komunikacji pod nr 68 4564 903 lub 68 4564 903 906.

 1. Anulowanie, odrzucenie, przeoczenie terminu rezerwacji:

1)   rezerwujący wizytę ma możliwość anulowania rezerwacji poprzez zakładkę w wiadomości mailowej wysłanej po zatwierdzeniu rezerwacji oraz obowiązek anulowania rezerwacji po podjęciu decyzji o zrezygnowaniu z terminu wizyty;

2)   zabrania się dokonywania rezerwacji terminów w celu ich dalszego przekazywania (w tym odstąpienia lub odsprzedania);

3)   administrujący systemem rezerwacji odrzuca rezerwację w przypadku, gdy stwierdzi, iż rejestrujący wizytę podał fikcyjne dane dot. nr rejestracyjnego lub 5 ostatnich cyfr nr VIN (np. 00000) lub w przypadku gdy wybrana została niewłaściwa usługa;

4)   stwierdzenie niezgodności danych dotyczących pojazdu i właściciela zgłoszonych przy rezerwacji od podanych osobiście podczas umówionej osobistej wizyty, skutkuje odmową bezpośredniej obsługi interesanta;

5)   przeoczenie terminu wizyty nie upoważnia do skorzystania z systemu rezerwacji poza obowiązującą instrukcją.

 1. Ochrona danych osobowych

Skorzystanie z systemu rezerwacji wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. adresu e-mail, opcjonalnie również numeru telefonu przez Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra – w celu rezerwacji terminu wizyty w Wydziale Komunikacji i jej obsługi a docelowo w celu realizacji usług publicznych w zakresie rejestracji pojazdów lub praw jazdy. Skorzystanie z systemu rezerwacji wiąże się również z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej rezerwacji wizyty. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Prezydenta Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w systemie rezerwacji w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne w celu rezerwacji terminu wizyty.

UM - ZG