Trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków w zielonogórskiej Łężycy. Inwestycja jest realizowana z pieniędzy unijnych.

Wykonawcą jest firma IDS-BUD z Warszawy, która wyceniła prace na 38 mln 750 tys. zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień 2021 r.

Rozbudowa oczyszczalni ma celu modernizację przeróbki osadów ściekowych, w tym wytworzenie energii elektrycznej i cieplnej z biogazu otrzymanego w procesie fermentacji osadów – wyjaśnia Monika Turzańska, specjalistka do spraw PR z Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. – Obecnie prowadzone są roboty konstrukcyjno-budowlane nowych obiektów m.in. wydzielonych komór fermentacyjnych, zbiornika osadu zagęszczanego, zbiornika biogazu oraz budynku wielofunkcyjnego z instalacjami technologicznymi.

Zakończenie zadania planowane jest na koniec września 2021 r.

Jak wyjaśnia M. Turzańska na terenie oczyszczalni ścieków powstanie instalacja do przeróbki osadów ściekowych powstałych w wyniku oczyszczania. Wyprodukowany biogaz będzie wykorzystywany na potrzeby własne oczyszczalni ścieków tj. do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej w dalszych procesach przeróbki osadów (ich suszenia i spalania) oraz energii cieplnej. Ma to przynieść spore oszczędności energii.

Całkowity koszt projektu pn. „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – etap IV” wynosi 76 mln 521 tys. 719 zł, z czego aż 39 mln 660 tys. 647 zł pochodzi z  unijnego Funduszu Spójności. Wkład własny wodociągów wraz z pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamyka się w kwocie 22 mln 555 tys. 132 zł.

Foto: Łącznik Zielonogórski