W środę (30 września) od godziny 12.00 kolejna grupa kandydatów do służby w Policji pod okiem policyjnych instruktorów sprawdzała swoje przygotowanie do testu sprawności fizycznej. Kandydatki i kandydaci ćwiczyli na sali gimnastycznej Hali Akrobatyczno-Sportowej MOSiR przy ul.Urszuli 22 w Zielonej Górze.

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. już od kilkunastu miesięcy umożliwia doskonalenie umiejętności sprawnościowych wszystkim osobom, które wiążą swą przyszłość z Policją. Policyjni instruktorzy na specjalnie przygotowanych torach przeszkód demonstrują prawidłowe wykonanie zadań i tłumaczą jak pokonać poszczególne przeszkody w możliwie jak najkrótszym czasie. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest pokonanie toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 min 41 s.  

Aby zostać policjantem, należy przejść pozytywnie całą procedurę rekrutacyjną, która składa się ze sprawdzianu sprawności fizycznej, testu wiedzy, testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każdy z kandydatów musi wykonać badania lekarskie i przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do służby w Policji.

Jednym z etapów, który niektórym kandydatom do służby w Policji sprawia trudności jest TSF czyli test sprawności fizycznej. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test –  który dla osób z naszego województwa odbywa się w szkołach Policji w Pile lub Słupsku – jest zaliczony jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny, wynoszący 1 min 41 s. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

W październiku, w każdą środę tor przeszkód ustawiany będzie w sali gimnastycznej Hali Akrobatyczno-Sportowej MOSiR przy ul.Urszuli 22 w Zielonej Górze. Zapraszamy wszystkich chętnych – nie tylko kandydatów do Policji – ale również osoby które rozważają w przyszłości złożenie aplikacji do służby w Policji.

 

KOLEJNE SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW I WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ SIĘ SPRAWDZIĆ ODBĘDĄ SIĘ  W GODZ. 12.00- 14.00 W DNIACH:

7 października

14 października

21 października

28 października

KMP - ZG