Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przygotowało specjalną kampanię społeczną, aby zwrócić uwagę na problem kobiet, które spożywają alkohol w ciąży.

Kampania edukacyjno-informacyjna pn. „ZaFAScynuj się ciążą bez alkoholu”, planowana jest na cały wrzesień, w jej ramach biuro MOPS zaprasza na wystawę plenerową, którą zobaczymy na deptaku od 1 do 18 września.

Oprócz tego emitowany będzie spot radiowy związany z tą tematyką oraz w wiatach przystankowych MZK zawisną plakaty informujące o skutkach picia alkoholu przez kobiety spodziewające się dziecka – informuje Izabela Lubieniecka, specjalistka z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS.

9 września na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), zwany też Dniem Świadomości FASD. Data 09.09 jest symboliczna, bo to zestawienie dziewiątek pochodzi od dziewięciu miesięcy ciąży. Ma też uświadomić przyszłym matkom, jakie są negatywne konsekwencje spożywania alkoholu w czasie ciąży i negatywnego wpływu tego nieodpowiedzialnego zachowania na rozwój płodu, i w konsekwencji dalszy rozwój dziecka. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest niestety nieuleczalnym zespołem chorobowym, charakteryzuje się między innymi: uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami neurologicznymi, opóźnieniem rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzeniami zachowania, niedorozwojem umysłowym, nadpobudliwością psychoruchową, wadami rozwojowymi (m.in. serca i stawów). Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią, zdolnością do rozwiązywania problemów, koordynacją ruchową, zaburzeniami mowy, relacjami z ludźmi i przestrzeganiem norm społecznych. Szacuje się, że w Polsce wszystkie zaburzenia z grupy FASD występują nie mniej niż w 20 przypadkach na 1000 dzieci. Te liczby nie kłamią! Alkoholowy Zespół Płodowy występuje znacznie częściej niż np. choroby ze spektrum autyzmu lub Zespół Downa. Pamiętajmy jednak, że Zespół Downa to choroba genetyczna, nie można jej zapobiec, a FASD już tak! Wystarczy zachować abstynencję podczas trwania całej ciąży!

Materiały organizatorzy
Materiały organizatorzy
(rk)-WZG