Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja wspólnie z Miastem Zielona Góra budują sieć kanalizacji deszczowej przy ulicach Świebodzińskiej i Gorzowskiej na Strefie Aktywności Gospodarczej tzw. Spalonym Lesie.

Jak informuje ZWiK ta inwestycja to pierwsze z zadań wchodzące w skład większego projektu dofinansowanego przez Unię Europejską porządkującego gospodarkę wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra. Cały projekt obejmuje jeszcze 12 innych zadań. Realizacja ma na celu m.in.: odwodnienie dróg i parkingów, zbieranie i podczyszczanie wód opadowych i roztopowych, retencjonowanie i odprowadzanie ich do środowiska poprzez rozsączanie, zmniejszenie obciążenia kanałów ogólnospławnych. A to z kolei ma ograniczyć ilość wód opadowych dopływających do oczyszczani ścieków.

fot. Facebook ZWiK
fot. Facebook ZWiK

Cała inwestycja polepszy warunki życia mieszkańców Zielonej Góry również poprzez zapobieganie lokalnym zalaniom i podtopieniom poszczególnych obiektów znajdujących się na terenie naszego miasta w trakcie gwałtownych ulew. Wartość inwestycji to ponad 4,1 mln. zł.

Trwa ważna inwestycja❗️Wspólnie z Miastem realizujemy zadanie pn.: „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul….

Opublikowany przez Wodociągi Zielona Góra Czwartek, 20 sierpnia 2020

 

(dg)-WZG