W minionym tygodniu Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja podpisały dwie ważne umowy na realizację kolejnych inwestycji.

Jak wyjaśnia Melania Miałkowska-Kopciuch, kierownik wydziału Realizacji Projektu Funduszu Spójności, pierwsza umowa dotyczy opracowania dokumentacji przetargowej dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”. Wykonawcą jest ENVI KONSULTING Gazda Marek, Stecuła Lucyna s.cc z Brzegu. Wartość usługi to 389 tys. zł (kwota bez VAT).

W przyszłości planowane są cztery zadania inwestycyjne dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra”.

Kontrakt I – obejmuje:

* Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Foluszowej

Kontrakt II – obejmuje:

* Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zacisze

*Budowa kolektora deszczowego od ulicy Westerplatte do Ronda Anny Borchers

*Budowa kolektora deszczowego od Ronda Kaziowa do ulicy Dworcowej

*Rozbudowa kanalizacji deszczowej  na Osiedlu Czarkowo – Etap II

Kontrakt III – obejmuje:

*Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej
i ul. Zawiszy Czarnego

*Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej i Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej

Kontrakt IV – obejmuje:

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sulechowskiej i Gorzowskiej

*Rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji deszczowej i budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego w rejonie ulic Zyty i Podgórnej

*Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w zlewni kanału Gęśnik

*Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w zlewni kanału Gęśnik dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Giżyckiej

ZWiK podpisał również umowę na budowę magazynu do awaryjnego składowania tzw. osadów odwodnionych. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V”. Wykonawcą robót, które zamkną się w kwocie 4 mln 355 tys. 400 zł (bez VAT) jest Zakład Budowlany Waldemar Zawadzki z siedzibą w Iławie.

(rk)-WZG