Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze-Zawadzie organizuje wielkanocny konkurs plastyczny. Do udziału w nim zaprasza mieszkańców Dzielnicy Nowe Miasto.

Celem konkursu tradycje wielkanocne: Palmy i pisanki jest: zachowanie tradycji wykonywania palm i zdobienia jaj, pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywanych prac z akcentami regionalnymi, wprowadzenie ozdób jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej. Organizatorzy chcą też rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci i młodzieży, a także dorosłych i uzdolnienia plastyczne, jak również popularyzować twórczość dzieci, młodzieży i osób dorosłych na czasowych wystawach.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prac plastycznych w kategoriach: palma i/lub pisanka. Ważne, aby nawiązywały do tradycji wielkanocnych i cechowały się takimi walorami jak: kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. Uwaga, liczy się wykonanie własnoręczne bez elementów sztucznych i gotowych.

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, uczniowie szkół podstawowych klas I-III, uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII, dorośli.

Każdy uczestnik powinien dostarczyć pracę do 24 marca, do Biblioteki Publicznej w Zawadzie – w przypadku pisanek max 5 sztuk. Dzieła należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię, nazwisko, autora, kategorię wiekową, miejscowość i numer kontaktowy.

fot. organizatorzy
fot. organizatorzy