Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to intensywny czas pracy dla operatorów monitoringu i policji. Chodzi o interwencje związane z dewastacjami lub kradzieżami elementów miejskiej dekoracji świątecznej.

Dzisiejszej nocy po raz kolejny, na wniosek Biura Ochrony Wizyjnej, musiał interweniować patrol policji, który zatrzymał sprawcę kradzieży przy zielonogórskim ratuszu.

Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres dla większości z nas. Prezydentowi Miasta szczególnie zależy aby nasze miasto w tym czasie było świątecznie udekorowane.
Pracownicy miasta angażują się aby atrakcyjnie udekorować miasto. Wydatkowane są na to środki publiczne, ale niestety niektórzy mieszkańcy wykorzystują ten okres do wzbogacenia się i przywłaszczają ozdoby świąteczne lub dewastują dekoracje.

Tak też było dzisiejszej nocy. O godzinie 23:17 operatorzy monitoringu zwrócili uwagę na osobę, która stała na deptaku przy skrzyżowaniu ul. J.Sobieskiego i Stary Rynek rozglądając się nerwowo. Starała się zakryć twarz kapturem bluzy.

W pewnym momencie podeszła do choinek ustawionych przy ratuszu i zdjęła z jednej z choinek światełka świąteczne po czym oddaliła się z choinką w stronę ul. Jedności gdzie patrol policji zatrzymał sprawcę na “gorącym uczynku”.

To niestety nie jest odosobniony przypadek dla operatorów monitoringu i policji, którzy wyjątkowo często muszą interweniować w sprawach kradzieży bombek lub światełek świątecznych. Często też dochodzi do celowego niszczenia dekoracji miasta.

Mieszkańcy i turyści wchodzą na dekoracje pod pretekstem zrobienia sobie zdjęć lub nagrania filmu i nie zwracają uwagi, że pozostawiają za sobą zniszczenia.

Przypominamy mieszkańcom, że monitoring wizyjny miasta pracuje 24 godziny na dobę.

Biuro Ochrony Wizyjnej miasta, życzy wszystkim mieszkańcom Zielonej Góry Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Życzymy aby wszyscy mieszkańcy bezpiecznie i radośnie przeżyli ten świąteczny okres w blasku wspaniałych dekoracji.

fot. Biuro Ochrony Wizyjnej

matreriały Biura Ochrony Wizyjnej Miasta Zielona Góra