Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i Centrum Przyrodnicze będą kontynuować współpracę. Obie instytucje podpisały list intencyjny, który zakłada m.in. wspólne działania na rzecz edukacji ekologicznej.

Takie partnerstwo daje inne spojrzenie na pewne kwestie związane z ochroną przyrody – uważa Wojciech Grochala, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Centrum Przyrodnicze porusza dokładnie te same tematy co my, bardzo często pokrywają się. Być może troszeczkę z innej strony są pokazywane, ale myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy wspólnie pracowali, wspólnie pewne przedsięwzięcia robili, abyśmy pokazywali te aspekty przyrodnicze z różnych stron. Bo my jako leśnicy działający w sferze gospodarczej na pewno chronimy przyrodę, ale nie możemy zapominać również o tym, że

eksploatujemy las i musimy to robić mądrze i wsłuchiwać się w głosy społeczeństwa – Wojciech Grochala.

Ze strony Centrum Przyrodniczego umowę o współpracy podpisała Agata Miedzińska – dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. ZOK jest bowiem instytucją, której podlega centrum. Miedzińska przypomniała, że leśnicy i przyrodnicy współpracują ze sobą np. podczas Pikniku Naukowego Centrum Nauki Keplera.

To jest nasza sztandarowa impreza, realizowana nie tylko dla Zielonej Góry, w której Lasy Państwowe absolutnie są naszymi partnerami. I z pewnością chcielibyśmy mnóstwo różnych innych rzeczy i wystawienniczych, i wspólnych działań warsztatowych, plenerowych, ale to wszystko przed nami – Agata Miedzińska.

W ramach współpracy z Centrum Przyrodniczym pracownicy nadleśnictw organizują m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Aleksandra Pietruszewska - Radio Index