W sąsiedztwie ronda Rady Europy praca wre, powstaje dodatkowy pas ruchu, którym z ronda pojedziemy w kierunku ul. Sulechowskiej. Przy ul. Poznańskiej z kolei trwa budowa ścieżki rowerowej.

W żargonie drogowym można powiedzieć, że poszerzany jest wylot z ronda o dodatkowy pas ruchu (prawoskręt). Poprowadzi on kierowców z Trasy Północnej w ulicę Sulechowską. Dzięki temu w tym miejscu ma jeździć się łatwiej i bezpieczniej. W ramach przebudowy układu komunikacyjnego tej części miasta powstaje też droga dla pieszych i rowerów na fragmencie od ronda Rady Europy do już istniejących tras o nawierzchni bitumicznej na Chynowie. To brakujący odcinek ścieżki w stronę Cigacic.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

W planach jest też między innymi przebudowa przykanalików kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego oraz regulacja istniejących studni. Roboty przy ścieżce są zaawansowane. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa, które wyceniło prace na 1 mln 299 tys. 660 zł

– Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem – wyjaśnia Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich w magistracie. – Do końca października ścieżka rowerowa będzie gotowa.

(rk) - WZG