Obok miast założycielskich Zielonej Góry, Nowej Soli oraz Sulechowa chęć przystąpienia do Lubuskiego Trójmiasta wyrazili włodarze samorządów: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór. W tej sprawie podpisano list intencyjny, w którym określono cele do zrealizowania przez partnerów. Po przystąpieniu do Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, wszystkie gminy utworzą Zielonogórsko – Nowosolski Obszar Funkcjonalny, na którym z powodzeniem będzie można realizować inwestycje z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. W grę wchodzą setki milionów złotych.

– Doświadczenia minionej perspektywy UE pokazują, że razem możemy zrobić zdecydowanie więcej i skutecznie zabiegać o zewnętrzne środki wsparcia na realizację ważnych zadań samorządu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarach funkcjonalnych – podkreśla Edward Fedko, prezes Zarządu Lubuskiego Trójmiasta.

Główne zadania do zrealizowania przez Lubuskie Trójmiasto ujęte w liście intencyjnym:

 • Budowa szybkiej kolei trójmiejski relacji Sulechów – Zielona Góra – Nowa Sól wraz z centrami przesiadkowymi.
 • Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry, omijającej miejscowości Przylep, Płoty i Czerwieńsk, prowadzącej przez most w Pomorsku i łączącej się docelowo                              z planowanym węzłem S3 Sulechów Północ.
 • Budowa 2 etapu obwodnicy południowej Zielonej Góry prowadzącej do węzła S3 w Niedoradzu.
 • Budowa ciągu komunikacyjnego południowej części Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 • Budowa sieci spójnych ścieżek rowerowych łączących miejscowości obszaru funkcjonalnego.
 • Wdrażanie rozwiązań usprawniających żeglugę na Odrze.
 • Realizacja projektów oświatowych przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności ofert edukacyjnych placówek oświatowych.
 • Realizacja projektów generujących pogłębioną, niekonkurencyjną specjalizację placówek służby zdrowia.
 • Realizacja projektów związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych.
 • Realizacja projektów turystycznych i inwestycji infrastrukturalnych z zakresu turystyki.
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wsparcia i rozwoju kapitału przyrodniczego (rewitalizacja terenów zielonych.

To oczywiście część zadań, pozostałe zostaną zapisane w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Ten dokument musi być spójny ze strategiami lokalnymi członków Stowarzyszenia, Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 oraz ze strategiami krajowymi. Nie jest to zadanie łatwe, ale konieczne do wykonania, by w przyszłości można było skutecznie sięgać po pieniądze UE oraz budżetu państwa.

– Opracowując strategię oraz przygotowując wnioski aplikacyjne, należy przyjąć najszersze możliwe zakresy badań wśród Lubuszan. Musimy poznać ich potrzeby i oczekiwania na przyszłość. Oprócz ważnych tzw. twardych inwestycji, czyli remontów, termomodernizacji czy budowy dróg, skupimy się także na sprawach społecznych, ponieważ po zakończeniu pandemii, na wielu obszarach w naszych samorządach mieszkańcy będą zgłaszać problemy – zaznacza Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Do końca lutego radni z gmin zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Lubuskiego Trójmiasta, powinni w trakcie obrad sesji przyjąć stosowne uchwały. Przygotowania do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego rozpoczęły się z końcem ubiegłego roku.