Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w 27. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 16. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 8. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.

 Jak dowiadujemy się z informacji na stronie biblioteki  – Wawrzyn Literacki skierowany jest do autorów książek literackich związanych z województwem lubuskim, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach. Wawrzyn Naukowy ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego. Natomiast celem Wawrzynu Dziennikarskiego jest promocja dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich – reportaż, publicystyka, esej, felieton, artykuł polemiczny, dyskusyjny i inne gatunki dziennikarskie – odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego.

Jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji dołączonej do regulaminu i dostarczenie jej do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 stycznia 2021 roku!

Szczegółowe informacje, jak zasady konkursów i regulamin na stronie biblioteki

http://www.wimbp.zgora.pl

http://www.wawrzyny.norwid.net.pl/

dg - wzg