Prezydent Janusz Kubicki na swoim facebooku poinformował o 30 milionowym dofinansowaniu na zakup autobusów elektrycznych. Zielona Góra jest na liście 13 miast i spółek komunalnych, które otrzymają aż 85% wsparcia na rozwój elektromobilności w miejskim transporcie zbiorowym. 

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18 dla działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawiło listę członków Komisji Oceny Projektów oraz listę uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą w dniu 13 listopada 2019 r.

Mamy to! 😀 Działamy i po raz kolejny wygrywamy 💪 Otrzymamy ponad 30 milionów dofinansowania do zakupu autobusów…

Opublikowany przez Janusz Kubicki Piątek, 22 listopada 2019