W czwartek 2 stycznia na zaproszenie Zarządu Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki w Urzędzie Miasta Zielona Góra gościli Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski oraz Krzysztof Kęcki szef wyszkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Przedstawiciele PZLA spotkali się z Prezydentem Miasta Zielona Góra Januszem Kubickim, z którym przedyskutowali i podsumowali działania sportowe jakie miały miejsce w 2019 oraz omówili plan współpracy na 2020 rok.

fot. Igor Skrzyczewski UM

Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie prezydentowi Januszowi Kubickiemu złotego odznaczenia za osiągnięcia, promocję i upowszechnianie lekkiej atletyki. Wyróżnieni zostali także dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Robert Jagiełowicz oraz naczelnik Wydziału Spotu, Kultury i Turystyki Stanisław Tarnawski.

W całej Polsce łącznie odznaczone zostały 42 osoby.

fot. Igor Skrzyczewski UM