MZK zamontowało siedem tablic elektronicznych w dzielnicy Nowe Miasto. Z nowoczesnej informacji pasażerskiej skorzystają mieszkańcy Starego i Nowego Kisielina, Drzonkowa, Raculi, Zatonia Przylepu i Łężycy. W „starej” Zielonej Górze też nie zabraknie nowych tablic. Radny Tomasz Sroczyński (Zielona Razem) komentuje: Te tablice i biletomaty ułatwią życie naszym mieszkańcom i turystom.

Sebastian Jagiełowicz, przewodniczący zarządu Dzielnicy Nowe Miasto nie ukrywa, że nie mógł się wręcz doczekać inwestycji w publiczną komunikację.  – Bardzo się cieszę, bo MZK wspólnie z Urzędem Miasta Zielona Góra stanęły na wysokości zadania – mówi S. Jagiełowicz. –  W tych sołectwach, które szybko się rozbudowują, tablice elektroniczne, wiaty przystankowe i biletomaty były najbardziej potrzebne. Zwłaszcza w Drzonkowie, gdzie przybywa do nas wielu gości za granicy podczas imprez organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Te tablice będą dla nich sporym ułatwieniem – podkreśla. – Tak swoją drogą po połączeniu miasta z gminą mocno zwiększyła się liczba połączeń autobusowych z sołectw do centrum Zielonej Góry.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

Po połączeniu MZK uruchomiło kursy do sołectw, do których wcześniej nie jeździło, czyli do Jeleniowa, Jarogniewic i Jan przez Zawadę.

Radny Tomasz Sroczyński (Zielona Razem) komentuje: Te tablice i biletomaty ułatwią życie naszym mieszkańcom i turystom.

Montaż tablic trwa też w tzw. „starej” Zielonej Górze, dla przykładu dwie pojawiły się już przy ul. Piłsudskiego (urząd miasta i vis a vis urzędu) i na osiedlu Pomorskim przy kościele. Wcześniej nowoczesną informację pasażerską zamontowano między innymi na przystankach: UZ Campus, Szpital, ul. Skrajna, ul. 1 Maja, ul. Wiśniowa i al. Wojska Polskiego.

Łącznie przybędzie 51 tablic (część będzie używanych).  I tym samym ilość przystanków wyposażonych w tablice zwiększy się do 73 przystanków. Po zmianach na 73 przystankach będzie 82 tablice.

Uściślając MZK zamontuje 34 komplety tablic prezentujących trzy najbliższe odjazdy i jeden wiersz ogłoszeń i 23 komplety z pięcioma najbliższymi odjazdami i wierszem ogłoszeń. Bardziej kompleksowa informacja znajdzie się na najpopularniejszej trasie „ósemki” z osiedla Śląskiego do ul. Zawadzkiego- Zośki.

W nowych tablicach podawana będzie temperatura. Oprócz nowego wyglądu zostaną wyposażone dodatkowo w informację głosową. Pasażer słabo widzący po wciśnięciu przycisku info na słupku tablicy usłyszy wyświetlane na niej informacje (najbliższe odjazdy).

fot. Piotr Jędzura ŁZ

– Do końca tygodnia na przystankach będzie zamontowanych już 34 tablice – wyjaśnia Barbara Langner, dyrektor MZK. – Na tym jednak nie koniec naszych inwestycji. Sukcesywnie wymieniamy wiaty autobusowe. Trwa przebudowa trzech pętli autobusowych w Łężycy, Przylepie i na osiedlu Lechitów. Miasto dostało też ponad 30 mln dofinansowania na zakup kolejnych 12 autobusów elektrycznych, 4 przegubowych i 8 dwunastometrowych. W 2022 r. planujemy wybudować nową pętlę na osiedlu Mazurskim – kończy.

(rk)-WZG