Urząd Miasta Zielona Góra przedstawil harmonogram naboru do żłobków miejskich na rok szkolny 2021-2022. 

 1. 10.02.2021 r. – 26.02.2021 r.Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.
 2. 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.
 3. 06.04.2021 r. – 09.04.2021 r. Prace komisji rekrutacyjnych.
 4. 15.04.2021 r.godz. 12.00 Wyniki I etapu rekrutacji do żłobków (lista zakwalifikowanych, lista niezakwalifikowanych).
 5. do 30.04.2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia. Podpisywanie umów z rodzicami.

W związku z planowaną realizacją projektu „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, nabór do filii Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116 odbędzie się po zakończeniu naboru do pozostałych żłobków miejskich. Obowiązywać będą kryteria naboru związane z realizacją ww. projektu.

Harmonogram rekrutacji do filii Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116 na rok szkolny 2021-2022

 1. 10.02.2021 r. – 26.02.2021 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.
 2. 04.05.2021 r. – 18.05.2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.
 3. 19.05.2021 r. – 21.05.2021 r. Prace komisji rekrutacyjnej.
 4. 25.05.2021 r.godz. 12.00 Wyniki I etapu rekrutacji do żłobka (lista zakwalifikowanych, lista niezakwalifikowanych).
 5. od 26.05.2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia. Podpisywanie umów z rodzicami.

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022  – KONTYNUACJA POBYTU

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że rekrutacja do żłobków publicznych na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2021 na stronie  nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek dostępny jest informator o żłobkach miejskich.

UWAGA!

Kontynuacja pobytu w dotychczasowym żłobku odbywa się na podstawie deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2021/2022 – należy na stronie nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek wybrać zakładkę Wypełnij podanie – pojawi się deklaracja do wypełnienia.  Konto zostanie założone automatyczne po wypełnieniu deklaracji. Dostaniecie Państwo wtedy informację o loginie i haśle dla tego konta.

 1. Deklarację należy wypełnić, podpisać i złożyć w terminie od 10 II 2021 r. do 26 II 2021 r. w żłobku miejskim, do którego uczęszcza dziecko.
 2. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym żłobku.
 3. Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego 1 marca 2021 r
 4. Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego dofilii Żłobka Miejskiego Nr 1 – 4 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji wkrótce.

um zg