Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów ogłaszają VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Anny German. Młodzi poeci mają szansę wyjąć swoje wiersze z szuflady i zaprezentować zielonogórzanom.

Co roku poeci z całego kraju są zachęcani do stworzenia wiersza odnoszącego się do fragmentów utworów patronki konkursu. Warto się zgłosić i wziąć udział w konkursie!

Tegorocznym mottem konkursu jest fraza:„…my niesiemy przez życie marzenia” z piosenki „Moje miejsce na ziemi”. Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że wybrana fraza z piosenki zainspiruje wielu poetów. Praca może składać się z zestawu 3 wierszy, nie przekraczających jednej strony A4. Dokładny regulamin oraz wzór karty zgłoszenia znajduje się na stronie www.zapisy.zok.com.pl (wersja elektroniczna – dostępna od 23.03.2020). W tym roku autorzy zgłaszają swój udział w konkursie wyłącznie drogą elektroniczną!

Na prace ZOK czeka do wtorku 25 sierpnia. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym, a wyniki konkursu ogłoszone w listopadzie podczas koncertu galowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na info: mirek@zok.com.pl, pod numerem tel. 68 451 10 02 lub na stronie zok.com.pl

Materiały ZOK
Materiały ZOK
(dg)-WZG