Urząd Miasta Zielona Góra informuje: w związku z licznymi pytaniami od przedsiębiorców informujemy, że obowiązujące przepisy nie zezwalają na umorzenie czy odroczenie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jednak Miasto Zielona Góra wyjdzie naprzeciw potrzebom branży gastronomicznej oraz hotelarskiej  w zakresie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Prezydent Miasta wielokrotnie występował do Wojewody Lubuskiego oraz organów stanowiących prawo o zmianę przepisów w tym zakresie. Między innymi dzięki takim apelom samorządowców, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obecnie proceduje zmianę przepisów w tym zakresie. Po przyjęciu stosownego rozwiązania ustawowego Miasto Zielona Góra niezwłocznie przygotuje projekt uchwały, która zostanie przedstawiona na sesji Rady Miasta, a po jej podjęciu umożliwi przesunięcie terminu wniesienia opłaty lub jej umorzenie. W przypadku jeśli nie zostaną zmienione przepisy Miasto Zielona Góra wyjdzie naprzeciw potrzebom branży gastronomicznej oraz hotelarskiej  w zakresie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Koordynatorem z ramienia Prezydenta będzie Rafał Kasza, Radny Miasta Zielona Góra.

um