Strażacy ochotnicy z Suchej mają siedzibę jak nową. Inwestycja kosztowała 1 mln zł.

W budynku OSP dobudowano garaż, zmodernizowano świetlicę z zapleczem i pomieszczenia magazynowe. Po rozbudowie remizy młodzieżowa drużyna pożarnicza będzie spotykać się w lepszych warunkach.

– Remiza wraz z odnowionym boiskiem stworzą elegancki nowy kompleks, który będą wykorzystywać mieszkańcy sołectwa Sucha – mówi Waldemar Michałowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w magistracie.

fot. UM Zielona Góra

OSP w Suchej potrzebuje jeszcze samochodu ratowniczo-gaśniczego, koszt jego zakupu z pełnym wyposażeniem to ok. 1 mln zł. – Inwestycję częściowo sfinansuje miasto – dopowiada dyrektor W. Michałowski. – Będziemy też starać się o pieniądze z budżetu państwa i funduszy ochrony środowiska. Liczymy na to, że strażacy dostaną samochód w drugiej połowie roku.

Jednostka w Suchej liczy 35 dorosłych druhów i 28 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

fot. UM Zielona Góra