16 września służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze rozpoczęło jedenaścioro nowych funkcjonariuszy. Wszyscy nowo przyjęci spotkali się dzisiaj z Kierownictwem jednostki, a w najbliższym czasie złożą ślubowanie przed Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp.

Młodzi policjanci po adaptacji wyjadą na szkolenie podstawowe w jednej ze Szkół Policji. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego kurs wrócą do Zielonej Góry i będą pracować w służbie patrolowej.

Dzisiaj z młodymi policjantami spotkali się Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze mł.insp. Jarosław Tchorowski  oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze mł.insp. Marcin Sapun i nadkom. Krzysztof Gajda, w obecności kierownictwa Wydziału Sztab Policji. Rozmawiali z nowymi policjantami o ich motywacji do wstąpienia do służby oraz ich wyobrażeniach o swojej przyszłości w Policji.

W przyjętej do służby 11-tce jest 1 kobieta i 10-ciu mężczyzn. Dla wszystkich motywacją wstąpienia do służby była ciekawa praca i możliwość sprawdzenia się w służbie mundurowej. Kilkoro nowych policjantów – zwłaszcza Ci, którzy przed wstąpieniem do policji pracowali w innych firmach – podkreślało również stabilizację pracy w Policji. Rozpiętość wieku nowo przyjętych to 20 – 28 lat. Dwóch młodych policjantów rozpocznie od października studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Rekrutacja do służby w Policji prowadzona jest w sposób ciągły, starsi stażem policjanci odchodzą, część funkcjonariuszy przenosi się do innych jednostek czy służb. Dlatego wciąż jest potrzeba uzupełniania kadr. W ostatnich miesiącach wyraźne jest zwiększenie zainteresowania służbą w Policji. Wszystkich chętnych zapraszamy na policyjne strony po szczegółowe informacje: https://lubuska.policja.gov.pl/go/prac/sluzba-w-pol/3580,Dobor.html

materiały: KMP Zielona Góra