Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze informuje, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia zostają wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy autobusów. Zmiany dotyczą miejscowości Przytok i Kąpieliska Miejskiego w Ochli.

  • na wniosek Gminy Zabór zawieszona zostaje obsługa komunikacyjna miejscowości Przytok. Autobusy linii nr 21 wszystkimi kursami będą dojeżdżały tylko do Jan.
  • autobusy linii nr 27 wybranymi kursami będą obsługiwały przystanki „Kąpielisko Miejskie” przy ulicy Botanicznej.

Ponadto od 1 lipca wprowadzone zostaną korekty wybranych kursów linii nr 202227 i 44.

materiały: MZK ZG