Będzie można dostać dotację na przydomowe zagospodarowanie deszczówki. W mieście programem zajmie się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  W programie „Moja Woda” do rozdysponowania  jest 100 mln zł na przydomową retencję, w tym między innymi oczka wodne. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu. Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać do 5 tys. zł (pokryte zostanie nie więcej niż 80 proc. kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r.) dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. I to one na początku lipca przyjmą wnioski właścicieli domów jednorodzinnych.

Program ma sfinansować 20 tys. instalacji przydomowej retencji i spowodować zatrzymanie miliona metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody. Dzięki temu odciąży się kanalizacja i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku nawalnych deszczów.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Pieniądze można przeznaczyć też na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” jest przewidziany do realizacji na lata 2020-2024. Podpisywanie umów o dotację zaplanowano do czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

(rk)-WZG