Z powodu koronawirusa przez trzy miesiące nie musieliśmy płacić za parkowanie w centrum miasta. Od 15 czerwca ponownie rusza strefa płatnego parkowania. Powracają również opłaty targowe.

Pamiętajcie o nowych zasadach i nowych cenach w strefie płatnego parkowania, które miały obowiązywać już od 1 kwietnia, ale wszystko opóźnił koronawirus. Strefa znacznie powiększyła swoją powierzchnię.

O zmianach radni zadecydowali pod koniec stycznia. Nowa uchwała rady miasta, oprócz decyzji finansowych, zawiera także zapisy – komu przysługują karty mieszkańca upoważniające do bezpłatnego parkowania. Dotyczy to wyłącznie osób zameldowanych w obrębie strefy płatnego postoju. Dla jednego gospodarstwa domowego przysługują tylko dwie karty mieszkańca. Karta taka upoważnia do parkowania tylko na tej ulicy, na której jest zameldowany właściciel lub użytkownik pojazdu. Niepełnosprawni posiadający kartę parkingową oraz kartę „N”, mogą bezpłatnie parkować na każdym miejscu postojowym strefy. Niepełnosprawni legitymujący się tylko kartą parkingową, mogą bezpłatnie parkować na wyznaczonych do tego celu miejscach.

Zainteresowani szczegółami powinni skontaktować się z biurem strefy: ul. Dąbrowskiego 41, telefon: 68 454 46 45.

Czas pracy strefy

* od 9.00 do 17.00

* soboty, niedziele i święta bez opłat

Opłaty za parkowanie w strefie

* za pierwszą godzinę – 3 zł

* za drugą godzinę – 3,6 zł

* za trzecią godzinę – 4,3 zł

* za czwartą i kolejne godziny – 3 zł

* opłata za pierwszą godzinę parkowania w sektorze „B” (wzdłuż ul. Wazów i Fabrycznej) naliczana będzie po upływie 60 minut od rozpoczęcia parkowania

* warunkiem bezpłatnego postoju do 60 minut w sektorze „B” jest wprowadzenie przy wnoszeniu opłaty numeru rejestracyjnego pojazdu

Opłaty dodatkowe

* za przekroczenie limitu czasu – 50 zł

* za brak opłaty parkingowej – 200 zł

* jest pięć dni na uregulowanie opłaty dodatkowej

Również od poniedziałku, 15 czerwca, miasto wznawia pobór opłaty targowej. – Opłata targowa pobierana jest na terenie miasta wszędzie tam, gdzie prowadzony jest handel – informuje skarbnik miasta Regina Renc. Poboru opłaty dokonują poborcy opłaty targowej wg stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

I tak np. za sprzedaż z koszyka artykułów rolnych, spożywczych, kwiatów i książek zapłacimy 2,5 zł. Korzystając ze straganu i zajmując powierzchnię do 2 mkw. – 10 zł, od 2 do 3 mkw. – 15 zł, za każdy kolejny 1 mkw. – 6 zł. Za sprzedaż z samochodu zapłacimy 25 zł.

(pm,tc)-ŁZ