W związku z rosnącą w tym roku ilością dzików w mieście, po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Polskim Związkiem Łowieckim, Prezydent Miasta Zielona Góra podjął decyzję o redukcji populacji tej zwierzyny w granicach administracyjnych miasta.

Ponieważ Zielona Góra leży w tak zwanej Czerwonej i Niebieskiej Strefie Afrykańskiego Pomoru Świń, niemożliwy jest odłów dzików i ich wywożenie poza teren miasta. Dlatego też zdecydowano się na ich redukcję przez odstrzał części populacji.

Redukcja rozpocznie się w najbliższy poniedziałek tj. 27.07.2020 r. i potrwa do końca bieżącego roku. Zasadniczo odstrzał będzie odbywał się w godzinach nocnych, poza terenami zabudowanymi, z wyjątkiem piątków i sobót.

Mieszkańców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wchodzenie w godzinach nocnych w tereny leśne, leżące w granicach miasta.

Na terenach ogródków działkowych redukcja odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zielonej Górze.

W pierwszej kolejności do redukcji wyznaczono dziki niszczące nasze cmentarze oraz obiekty użyteczności publicznej.

Obserwowane w tym roku watahy dzików, poruszające się nawet w ciągu dnia po mieście, stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, zagrożenie dla obiektów użyteczności publicznej a nawet dla niektórych zakładów produkcyjnych. ASF zmieniło też uwarunkowania prawne dlatego władze miasta, odpowiadając na postulaty mieszkańców, postanowiły zmniejszyć pogłowie bytujących u nas dzików o około 150 sztuk.

materiały: UM ZG