Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra składa wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom z powodu śmierci śp. JÓZEFA MALSKIEGO. Honorowego Obywatela Miasta Zielona Góra, pedagoga, trenera pływania, wychowawcy dzieci i mlodzieży. 

– Jeśli ktoś nie potrafi pływać, niech się zgłosi do mnie. Do nauki będziemy potrzebowali zwykłą miskę pełną wody. Po kilkakrotnym zanurzeniu głowy, jeśli delikwent nadal będzie potrafił oddychać, naukę pływania uznamy za zakończoną sukcesem – Józef Malski nawiązał w ten sposób do ponad 20-tysiecznej rzeczy zielonogórzan nauczonej przez niego trudnej sztuki pływania.