Urząd Miasta Zielona Góra przypomina organizacjom pozarządowym, że ruszyły otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Konkursy ofert dostępne są na stronie internetowej w zakładce: “Organizacje pozarządowe” – “Konkursy ofert” oraz BIP urzędu.

Urząd jednocześnie zachęca do zapoznania się z rocznym Programem współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi. Dokument ten reguluje współpracę na poziomie lokalnym, określając w szczególności zasady i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu miasta.

kliknij w baner 👇👇👇
um zg