Urząd Miasta Zielona Góra ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Piękno wokół nas” organizowany przy współudziale: Młodzieżowego Centrum Edukacji i Kultury „Dom Harcerza” oraz Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Konkurs skierowany jest do członków stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i instytucji oraz wolontariuszy działających na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie Miasta Zielona Góra.

Celem konkursu jest m.in. inspirowanie do kreatywnych działań na polu artystycznym osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, ukazywanie osób niepełnosprawnych w naturalnych czynnościach życiowych; w czasie wypoczynku, pracy, nauki, uprawiania sportu itp. przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.

Uczestnicy konkursu mogą przygotować na konkurs trzy prace kolorowe lub czarno – białe
o wymiarach 20 x 30 cm na papierze fotograficznym lub wydruk komputerowy. Prace należy nadsyłać do 20 listopada 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze, przy ul. Zachodniej 63a. z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Piękno wokół nas” . Wystawa pokonkursowa wraz z rozstrzygnięciem i wręczeniem nagród odbędzie się 3 grudnia 2019

>>>regulamin<<<