Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego ma już 30 lat! Zajmuje się kształceniem w zakresie malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej i projektowej, fotografii, intermediów, wzornictwa i architektury wnętrz – obejmującej sztuki plastyczne i konserwacje dzieł sztuki. Z okazji jubileuszu zorganizowana zostanie wystawa prac pracowników.

Organizatorzy wystawy zapraszają na wernisaż we wtorek, 16 lutego, o 13.00, w „Galerii Rektorat” im. Zenona Polusa przy ul. Licealnej 9. Będzie można zobaczyć prace: Pawła Andrzejewskiego, Basi Bańdy, Andrzeja Bobrowskiego, Joanny Fuczko, Mirka Gugały, Jarka Jeshke, Jarka Łukasika, Magdaleny Gryski, Radosława Czarkowskiego, Alicji Lewickiej-Szczegóły, Ani Owsian, Marka Lalko, Pauliny Komorowskiej-Birger, Aleksandry Kubiak, Maryny Mazur, Piotra Szurka, Patrycji Wilczek-Sterny i Ryszarda Woźniaka.

Przez 30 lat działalności instytut prezentował wysoki poziom kształcenia. Dowodem są osiągnięcia studentów i absolwentów. Przykładem mogą być m.in.: dwie pierwsze nagrody w konkursie na Obraz Roku, nominacja do Paszportu Polityki, Grand Prix Krajowego Konkursu Malarstwa Młodych im. E. Gepperta, Nagroda im. Katarzyny Kobro, nagroda Najlepszy Dyplom – Grafika, udział w wystawie pokonkursowej Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie, „Transgrafia” w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

– Uważam, że instytut ma w tej chwili bardzo dobrą pozycję, jeżeli chodzi o rozpoznawalność w świecie sztuki. Wśród uczelni w całym kraju, które prowadzą kierunki artystyczne, Zielona Góra jest ważnym miejscem na mapie sztuki. Artyści wypromowani przez instytut świetnie funkcjonują po studiach. Kilka osób pracuje u nas, np. Ola Kubiak, czy Jarek Jeschke. Karolina Spiak pracuje w zielonogórskim BWA. Najmłodsze pokolenie artystów też bardzo dobrze sobie radzi. Kacper Będkowski, Cezary Bednarczyk, Liwia Litecka, oni również współpracują z instytutem – mówi dyrektorka Instytutu Sztuk Wizualnych, prof. Paulina Komorowska-Birger.

Od momentu powstania instytutu, jego działalności zawsze towarzyszyły imprezy artystyczno-kulturalne, których pomysłodawcami, animatorami, bądź uczestnikami była kadra artystyczno-dydaktyczna, studenci, dyplomanci i absolwenci.

Jednym z najbardziej wyróżniających instytut przedsięwzięć, były organizowane przez prawie 20 lat biennalowe Sympozja i Wystawy „Złote Grono”. Pierwszy raz zostały zaprezentowane w 1963 r., były widoczne w całym mieście i stanowiły istotny wkład do polskiej kultury. Niestety stan wojenny położył kres tej działalności na kilka kolejnych lat i dopiero w latach 1985-1996, dzięki staraniom młodych artystów: Zenona Polusa i Zbigniew Szymoniaka, odbyło się sześć edycji Biennale Sztuki Nowej. Dwie ostatnie edycje zorganizowano przy współudziale ówczesnego Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej, którego wicedyrektorem był Z. Polus. Te znaczące, duże imprezy prezentowały przekrój aktualnych w tamtym czasie zjawisk i działań w sztuce polskiej.

Po 25-letniej przerwie tradycja zielonogórskiego biennale została wznowiona. Pomimo trwającej od wielu miesięcy pandemii COVID-19 zaprezentowano wszechstronną twórczość pod nazwą Biennale Zielona Góra. Wystawy i prezentacje można było oglądać w galeriach UZ, BWA, Muzeum Ziemi Lubuskiej i w przestrzeni miejskiej. Z powodu ograniczeń sanitarnych, po niespełna tygodniu, impreza została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. We wrześniu 2020 r. Biennale Zielona Góra zostało poprzedzone zaprezentowaną w BWA wystawą towarzyszącą pt. Lot Ikara, będącą wspomnieniem i uhonorowaniem Z. Polusa. Po Biennale, z inicjatywy dr. Marka Lalko – zastępcy dyrektora instytutu, zrodziła się koncepcja utworzenia kolekcji dzieł pracowników ISW UZ. „Kamieniem węgielnym” stała się praca Z. Polusa pt. Skrzydło Ikara, przekazana przez jego żonę, prof. UZ Magdalenę Gryskę.

Po zakończonej wystawie prace wrócą do gabinetu dyrektora instytutu przy ul. Wiśniowej 10.

INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH – KIERUNKI

(w nawiasie limit miejsc na studiach pierwszego stopnia):

– malarstwo (7)

– sztuki wizualne (12)

– grafika (12)

– architektura wnętrz (12)

(uz)