Pierwszy weekend Winobrania 2020 za nami. Codziennie porządku podczas winobraniowych imprez pilnowało kilkudziesięciu policjantów. Do zabezpieczenia winobrania kierowane są patrole przeznaczone tylko do tego zadania, a w KMP w Zielonej Górze działa Sztab Winobraniowy.

Za nami pierwszy winobraniowy weekend, podczas którego zielonogórscy policjanci jak co roku dbali o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gości. Było spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń kryminalnych związanych z Winobraniem jak również poważnych zakłóceń porządku. Policjantów w winobraniowych służbach wspierają w tym roku funkcjonariusze Straży Miejskiej, strażacy z KMSP Zielona Góra oraz żołnierze z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska.

Główny sztab winobraniowy w KMP w Zielonej Górze działa już od soboty (05.09) od godzin porannych i działa niezależnie od dyżurnego jednostki. Część policyjnych patroli jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników oraz zabezpieczenie imprez związanych z Winobraniem, natomiast dyżurny jednostki kieruje patrole do bieżącej obsługi zdarzeń na terenie miasta i powiatu.

Dotychczas policjanci nie otrzymali zawiadomień związanych z kradzieżami kieszonkowymi w rejonie imprez winobraniowych, jednakże nie zapominajmy, że czasem „okazja czyni złodzieja” i nie pozostawiajmy portfeli czy telefonów na straganach czy sklepowych ladach. Pamiętajmy także o ostrożności w restauracjach, pubach czy ogródkach, gdzie również mogą pojawić się kieszonkowcy czy osoby, które zwyczajnie będą chciały wykorzystać sprzyjająca sytuację. Bądźmy ostrożni we wszystkich tych miejscach gdzie panuje duży ruch i tłok, wszędzie tam, gdzie rozbawieni ludzie zapominają o ostrożności. Pamiętajmy, że w tłumie łatwiej jest się złodziejom ukryć i niepostrzeżenie działać.

Wszystkim świętującym Dni Zielonej Góry przypominamy też, że nie zmieniły się przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z których wynika, że alkohol możemy spożywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Zabezpieczenie “Winobrania“(pierwszy weekend):

ujawniono wykroczeń – 48

sporządzono wniosków o ukaranie do sądu – 8

nałożono mandatów karnych – 14

przeprowadzono  interwencji – 80

wylegitymowano – 101 osób

osoby poszukiwane – 2

nietrzeźwi odwiezieni do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania – 9 osób

kontrole pojazdów – 12

materiały: KMP ZG