Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak w trybie specustawy drogowej podpisał decyzję zezwalającą na realizację obwodnicy Zielonej Góry. – To kolejna dobra informacja dla mieszkańców naszego województwa. Decyzja o inwestycji jest istotna dla rozwoju miasta Zielonej Góry. Prezydent Janusz Kubicki z wnioskiem wystąpił już w maju.

Cały proces przygotowania decyzji, analiza inwestycji wymagał czasu. Potrzebne były również  uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, czy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym – mówił wojewoda Władysław Dajczak.

Południowa obwodnica ma za zadanie m.in. odciążyć obwodnicę północną. To inwestycja ważna również  z punktu widzenia mieszkańców osiedli, które są zlokalizowane wokół Zielonej Góry.

– Wiele lat zabiegaliśmy o to by ta inwestycja mogła powstać. Wydaje się, że jest ona czymś co rozwiąże problem, który wybrzmiewa już od wielu lat. Mieszkańcy nie tylko miasta, ale i przyłączonych terenów oczekują od nas byśmy wyprowadzili cały tranzyt z miasta – mówił prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

fot. lubuskie.uw.gov.pl

O inwestycji

Inwestycja zlokalizowana została na obszarze gminy Świdnica i miasta Zielonej Góry. Początek projektowanego odcinka południowej obwodnicy miasta przewidziano na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej DK27 z drogą wojewódzką DW282, które zostanie przebudowane na skrzyżowanie typu rondo.

Koniec obwodnicy został przewidziany w okolicach powstającego ronda Racula. Długość całego odcinka obwodnicy wynosi 12,74 km. W ramach inwestycji przewidziane jest również wykonanie dwóch skrzyżowań typu rondo na drogach, które projektowana obwodnica przecina.

fot. lubuskie.uw.gov.pl
materiały: lubuskie.uw.gov.pl