Lubuski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze kilka dni temu oficjalnie objął swoim patronatem oddziały medyczne w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.

Agnieszka Makarska dyrektor IV LO podpisała porozumienie o współpracy z dyrektorem Lubuskiego Oddziału NFZ. Piotrem Bromberem.

Z porozumienia o współpracy płynie wiele korzyści dla uczniów klas medycznych, którzy będą mogli uczestniczyć w spotkaniach z lekarzami oraz brać udział w warsztatach związanych profilaktyką chorób cywilizacyjnych i społecznych.

Porozumienie umożliwia uczniom także wizyty w podmiotach medycznych na terenie Zielonej Góry, w celu zapoznania z nowoczesną aparaturą diagnostyczną, pracą lekarzy specjalistów i metodami badań laboratoryjnych.

DG - WZG