Dzisiaj (23.09) prezydent Janusz Kubicki pożegnał prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, który przez dwie kadencje, osiem lat od 2012 r. pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

– Dziękuję mu za wszystkie lata działalności na rzecz naszej uczelni i środowiska akademickiego – napisał na swoim profilu na Facebooku Janusz Kubicki, który wręczył profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu bukiet czerwonych róż.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński ur. się w 1951 r. we Wrocławiu. W 1976 r. ukończył wydział budownictwa Politechniki Wrocławskiej, gdzie cztery lata później obronił pracę doktorską. W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska, a w 2003 r. tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. W bogatym dorobku naukowym profesora Kuczyńskiego jest m.in. 168 prac badawczych, 13 monografii, których był autorem lub współautorem.

W 1999 r. T. Kuczyński został profesorem Politechniki Zielonogórskiej, która w 2001 r. przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski. I to w jego rozwój profesor wniósł ogromny wkład. W latach 2002-2008 piastował funkcję dziekana wydziału inżynierii lądowej i środowiska. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. W tym czasie wydział uzyskał prawa doktoryzowania w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, a na jego bazie utworzony został Wydział Nauk Biologicznych. W latach 2008-2012 był Prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 1 września 2012 r. pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Lista jego sukcesów jest długa. To uzyskanie pełnych uprawnień uniwersytetu klasycznego, utworzenie dwóch nowych prestiżowych wydziałów: lekarskiego i nauk o zdrowiu i prawa i administracji, doprowadzenie do powołania szpitala klinicznego, budowa jednego z czołowych w Polsce parków naukowo-technologicznych. W 2017 r. otrzymał dwie nominacje do konkursu

ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych, a także pierwszego miejsca wśród polskich uczelni w naukach przyrodniczych.

Profesor cieszy się dużym uznaniem międzynarodowych środowisk naukowych. Dobitnie świadczy o tym fakt jego udziału w pracach wielu instytucji i inicjatyw o europejskim i światowym zasięgu m.in. w Zarządzie Sekcji Budownictwa Rolniczego Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej (CIGR) i w roli eksperta Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie w zakresie ograniczenia emisji amoniaku z rolnictwa. Od 2013 r. prof. T. Kuczyński jest redaktorem naczelnym wydawanego przez UZ czasopisma  „Civil and Environmental Engineering Reports”, a od 2017 r. członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.

Za zasługi otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i tytuł Obywatela Honorowego Województwa Lubuskiego. Prywatnie profesor jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem.

(rk) - WZG