Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłosiło szóstą edycję konkursu na utwór o tematyce zielonogórskiej.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace nowe, nigdzie wcześniej nie publikowane, tematycznie dotyczące Zielonej Góry. Utwory – opowiadania, legendy, eseje, poezja – nie powinny przekraczać 10 stron. W trzech egzemplarzach – każdy podpisany godłem – należy je przesłać pod adres: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra. W kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić dane autora (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon), a przesyłkę podpisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Utwór zapisany w formacie doc/docx lub pdf należy również przesłać pocztą elektroniczną pod adres: tmzg-winnica@o2.pl. Tytuł maila: „Konkurs na utwór zielonogórski”.

Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2020 r. Nagrodą główną w konkursie będzie wydanie książki laureata. Więcej informacji: http://tmzg.org.pl

(el)-ŁZ