Prezydent miasta jako Miejski Komisarz Spisowy w Zielonej Górze informuje o przedłużeniu do 16 lutego br. terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem w 2021 r. spisu powszechnego.

Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Do głównych zadań rachmistrza należeć będzie m.in: przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z aplikacją formularzową; zebranie danych wg ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

Oferta kandydata musi zawierać zgłoszenie i oświadczenie – druki na stronie urzędu miasta: www.zielona-gora.pl Dokumenty należy złożyć w urzędzie przy ul. Podgórnej 22 (Biuro Obsługi Interesanta) lub mailowo: g.junke@um.zielona-gora.pl, poprzez platformę ePUAP lub operatora pocztowego. Termin do 16 lutego br. Więcej informacji na stronie urzędu miasta oraz w Miejskimi Biurze Spisowym, tel. 68 4564 833.

(um) ŁZ