Budynek o elewacji składającej się z samych metalowych paneli czy może opleciony roślinnością? Jak z zewnątrz ma wyglądać planowany szpitalny parking przy ul. Waryńskiego? Zadecydują zielonogórzanie. Głosować można w internecie od dziś (piątek, 4 grudnia) do 18 grudnia, godz. 24.00. Do wyboru są trzy warianty elewacji.

– Budujemy – zgodnie zadecydowali w maju tego roku marszałek Elżbieta Anna Polak i prezydent Janusz Kubicki. Wtedy podpisano porozumienie, że miasto, województwo i szpital wspólnie zrealizują projekt budowy parkingu wielopoziomowego, przebudowy ul. Waryńskiego oraz dróg na terenie szpitala.

– W ramach rewitalizacji tego terenu powstanie m.in. czteropoziomowy parking dostępny dla wszystkich. Cieszę się, że udało się nam porozumieć – mówiła podczas podpisywania umowy marszałek Polak.

– Szpital i okolice wprost są zapchane przez samochody. To wstyd, że do tej pory nie ma tam porządnego parkingu. Stąd pomysł parkingu wielopoziomowego. Właśnie kończymy opracowanie koncepcji. Porozumienie jest realizowane – mówi dziś prezydent Janusz Kubicki. Magistrat zobowiązał się, że opracuje niezbędną dokumentację i uzyska odpowiednie pozwolenia. Chodzi o tzw. Program Funkcjonalno Użytkowy – dokument, na podstawie którego można ogłosić przetarg na wykonanie inwestycji metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Miasto zobowiązało się, że pokryje wkład własny inwestycji w wysokości 2,5 mln zł. Reszta pieniędzy (na inwestycję potrzeba ok. 20 mln zł) pochodzić ma z programów unijnych będących w gestii marszałka.

– Do końca grudnia szpital otrzyma sześć wariantów tego parkingu, na 200 lub 250 miejsc i trzy warianty elewacji – informuje wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Parking powstanie pomiędzy budowanym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (wzdłuż ul. Waryńskiego) a popularnym medykiem – Medycznym Studium Zawodowym przy ul. Wazów.

Będzie to budynek o konstrukcji otwartej (ażurowej, bez pełnych ścian) o wymiarach ok. 33,5m x 51m i wysokości maksymalnej ok. 13 m, na rzucie prostokąta (dłuższy bok równolegle do ul. Waryńskiego).

– Uwzględniliśmy dwa warianty obiektu, w zależności od wysokości – opowiada Paweł Stankiewicz z APS Biuro Projektów Budowlanych, które przygotowało dokumentację. – Jest przeznaczony dla samochodów osobowych z odpowiednią ilością miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz z sześcioma miejscami z możliwością ładowania samochodów elektrycznych. W sumie, w czterokondygnacyjnym obiekcie mogą być 203 miejsca parkingowe, gdy dodamy jedną kondygnację – ich liczba wzrośnie do 255.

Kierowcy chcący tutaj zaparkować nie będą musieli wjeżdżać na teren szpitala. Brama wjazdowa od strony ul. Waryńskiego stanie za wjazdem na parking. Zastosowano modularny układ konstrukcyjny, zakładający otwartą formę architektoniczną z lekkimi, ażurowymi ścianami osłonowymi. Nietypowym w Zielonej Górze rozwiązaniem ma być zamontowanie na ścianach pionowych paneli fotowoltaicznych, które stanowią część elewacji. Ten nowoczesny sposób wykorzystania elementów fotowoltaicznych nie tylko podnosi efektywność energetyczną, ale stanowi również innowacyjny system stałych osłon przeciwsłonecznych.

(tc) - łz

JAK GŁOSUJEMY?

Wybierz najładniejszy, Twoim zdaniem, wariant elewacji. Plebiscyt prowadzony jest w internecie. Formularz do głosowania znajduje się na stronie internetowej miasta: www.zielona-gora.pl. Termin: od piątku, 4 grudnia do piątku, 18 grudnia, godz. 24.00.

>>> ANKIETA <<<

 

WARIANT 1 - Pierwsza wersja elewacji

Elewacje obiektu zostały zaprojektowane w oparciu o dwa rodzaje wykończenia: białe wertykalne panele i pasy paneli fotowoltaicznych.

Białe panele systemowe w formie podłużnych, prostokątnych modułów montowane będą na samonośnej podkonstrukcji metalowej, mocowanej punktowo do stropów budynku. Sposób ułożenia pojedynczych paneli pozwala na utworzenie lekkich, rytmicznych elewacji o wysokich walorach estetycznych.

Elewacja południowa i zachodnia opracowane zostały jako kompozycyjny, rytmiczny układ białych paneli systemowych występujących naprzemiennie z pionowymi pasami paneli fotowoltaicznych. Elewacja wschodnia, zlokalizowana równolegle do ulicy Waryńskiego, jest w całości pokryta rytmicznymi panelami i stanowi jednorodną, ażurową płaszczyznę współgrającą z otaczającą zielenią. Na elewacji północnej dominującym elementem będzie widoczna i odsłonięta pochylnia międzykondygnacyjna wprowadzająca dynamikę, przełamującą powtarzalny rytm paneli.

>>> ANKIETA <<<

 

WARIANT 2 - Druga wersja elewacji

Elewacje zostały zaprojektowane w oparciu o trzy rodzaje wykończenia: panele stalowe w trzech wysokościach modułu, pasy paneli fotowoltaicznych oraz moduły elewacji zielonej.

Minimalistyczne panele metalowe złożone z pionowych słupków w obramieniu, w trzech modułach: w kształcie zbliżonym do kwadratu (wysokość jednej kondygnacji), kształcie prostokąta wysokiego na dwie kondygnacje oraz prostokąta wysokiego na trzy kondygnacje.

Zastosowanie różnych wysokości paneli stalowych pozwala na podkreślenie poziomych podziałów stropów międzykondygnacyjnych. Regularne moduły „zielonej ściany” przewidziane są na wysokość jednej kondygnacji. Odpowiedni dobór gatunków pnączy odpornych na działanie spalin, dobrze zachowujących się w warunkach miejskich pozwala na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej.

Wprowadzenie elementów zielonych jako uzupełnienie minimalistycznej elewacji złożonej z paneli stalowych i pasów paneli fotowoltaicznych, wprowadza nową jakość architektury w przestrzeń miejską. Budynek pokryty modułami z pnączami współgra z otaczającą zielenią.

>>> ANKIETA <<<

 

WARIANT 3 - Trzecia wersja elewacji

Elewacje obiektu zostały zaprojektowane w oparciu o trzy rodzaje wykończenia: panele stalowe (żaluzjowe), pasy paneli fotowoltaicznych oraz moduły elewacji zielonej.

Podłużne moduły z paneli metalowych składają się z pionowych „żyletek” w kształcie prostokątnym, które ułożone są w rytmiczny sposób. Moduł panelu, wysoki na wszystkie kondygnacje, wypełniony jest elementami przesuniętymi względem siebie, tworzącymi ciekawą strukturę rzeźbiarską na elewacji. Mocowanie paneli bezpośrednio do konstrukcji budynku – górą i dołem do stropów, za pomocą kotew lub w razie konieczności oparte na poziomych profilach aluminiowych stanowiących podstawę montażową paneli.

Zaprojektowany układ elewacji wprowadza wertykalne podziały elewacji, przez zastosowanie elementów wysokich na wszystkie kondygnacje. W celu przełamania monotonni zastosowano różne szerokości modułu paneli stalowych, skontrastowane z regularnymi prostokątami „ściany zielonej”. Wypełnienie w postaci prostopadle ułożonych „żyletek” wprowadza na elewację dodatkowy światłocień, zmieniający się wraz z porą dnia.

>>> ANKIETA <<<

Wizualizacje: APS Biuro Projektów Budowlanych