Przy ul. Wrocławskiej powstaje nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ma być nowoczesny, ekologiczny i bardziej wygodny dla mieszkańców, którzy chcą pozbyć się odpadów.

Stoi już nowa rampa na odpady, obie rampy (nowa i stara) zostały zadaszone. Trwają prace przy aranżacji ścieżki edukacyjnej. Nowy PSZOK ma usprawnić przyjęcie odpadów i obsługi klientów. Zakład Gospodarki Komunalnej w zeszłym roku zainwestował w monitoring punktu do selektywnej zbiórki odpadów. Teraz kamer ma być więcej, dla bezpieczeństwa będą zainstalowane przy każdej rampie.

– Prace idą zgodnie z planem – mówi Krzysztof Sikora, prezes ZGK. – Nowy PSZOK będzie miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Wiosną przyszłego roku zielonogórzanie nie tylko będą mogli oddać tam odpady, ale i przejść się po naszej ścieżce edukacyjnej.

Roboty planowo powinny zakończyć się 20 lutego 2021 r.

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest dofinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na inwestycję wartą ponad 2 mln zł ZGK otrzymał aż 85 proc. kwoty dotacji.

Warto przypomnieć, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Wrocławskiej 73 jest otwarty. Godziny działania znajdziemy na stronie zgk.net.pl

Uwaga, podczas wizyty w PSZOK-u obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust.

Z dziennika budowy, czyli co się dzieje w naszym PSZOK-u:✔ stoi już nowa rampa✔ obie rampy (stara i nowa) są już…

Opublikowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Poniedziałek, 12 października 2020

(rk)-WZG