Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dofinansowanie na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Za ponad 2 mln złotych zakład zbuduje nowy PSZOK, ale również ścieżkę edukacyjną.

Co ma na celu rozbudowa PSZOK-u? Pytamy Marka Stuce z Zakładu Gospodarki Komunalnej?

Rozbudowa ma mieszkańcom Zielonej Góry ułatwić oddawanie odpadów selektywnie zbieranych w gospodarstwie domowych. Sam proces przekazywania odpadów ma przyspieszyć proces ewidencjonowania oraz poprawienia jakości odpadów selektywnie zbieranych. Ułatwi to selektywny rozdział odpadów – Marek Stuce.

Budowa nowoczesnego miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli oddać poszczególne frakcje odpadów ma na celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. My pytamy, czy zielonogórzanie mają świadomość konieczności dbania o środowisko?

Świadomość jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mieszkańcy wiedzą, jak postępować z poszczególnymi rodzajami odpadów – Marek Stuce.
Projekt rozbudowy ma się zakończyć do 2021 roku.

Marek Stuce – Zakład Gospodarki Komunalnej

O Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ale nie tylko, porozmawiamy z Markiem Stuce z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.

Opublikowany przez Wiadomości Zielona Góra Środa, 1 lipca 2020

Maciej Noskowicz - Radio Index