Od soboty rusza wielka akcja. 30 miejskich urzędników zacznie roznosić po domach decyzje podatkowe. Będą to robić przez półtora miesiąca.

– Do doręczenia zielonogórzanom jest ok. 60 tys. decyzji. Dotyczą one wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych na 2020 r. – informuje Regina Renc, skarbnik miasta. Tak jest od wielu lat. Korespondencji jest tak dużo, że magistrat zamiast wysyłać pocztą, woli zlecić tę pracę swoim pracownikom.

Operacja rozpoczyna się w sobotę, 1 lutego, potrwa do 14 marca. Decyzje będą roznoszone w dni powszednie oraz w soboty na terenie tzw. starego miasta oraz dzielnicy Nowe Miasto.
– Każdy pracownik będzie miał odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim identyfikator ze zdjęciem. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, zawsze może sprawdzić. Pracownicy urzędu roznoszą decyzje, ale nie pobierają jakichkolwiek opłat – informuje Stanisław Szczepaniak, kierownik biura podatków lokalnych.

Termin płatności podatku to 15 marca 2020 r. (dotyczy płatności do 100 zł w I racie), pozostałe raty w terminach do 15 maja 2020 r., 15 września 2020 r. i 15 listopada 2020 r. W przypadku otrzymania decyzji po 15 marca 2020 r. – termin płatności to 14 dni od momentu jej odbioru.

Wpłaty należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji lub w kasie urzędu miasta przy ul. Podgórnej 22: od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 14.00 lub w każdej placówce PKO BP S.A. bez prowizji.
Mieszkańcy sołectw mogą dokonywać wpłat u sołtysa danego sołectwa.

(tc)